Kontakt, ochrana osobných údajov, podmienky používanieAktualizácia nemusí prebiehať

Kontaktný e-mail:

NEZVEREJNENÝ - iba dočasne

S Autorský text je chránený podľa autorského práva platného v Slovenskej republike (a to ku dňu zverjnenia týchto podmienok, k novovzniknutému textu k dátumu platnému k tomutu dátumu pokiaľ nie je možné prebrať predošlú právnu úpravu). Dôrazne upozorňujeme, že tento projekt JE SÚKROMNÝM PROJEKT bez napojenia na verejné zdroje, či priamého prepojenia na verejné inštitúcie, alebo na prezentované inštitúcie, tovary a služby Zverejnené informácie sú poskytované nezáväzne, bez zodpovednosti za ich správnosť alebo úplnosť, autor informácie ani vlastník domény nepreberá žiadnu zodpovednosť za použitie zverejnených informácií.

Zásady ochrany osobných údajov

Naše internetové stránky zhromažďujú nasledovné informácie o návštevnikoch stránok:

Komentáre

Ak internetová stránka umožňuje zasielanie príspevkov k článku - komentárov - cudzej osobe, všetká zodpovednosť za pravdivosť a súlad s právnymi normamy Slovenskej republiky nesie táto cudzia osoba. Upozorňujeme, že webová stránka umožňujúca prispievať formou komentárov uchováva údaj o IP adrese a e-mailovej adrese a tieto údaje budú na vyžiadanie vydané orgánom činným v trestnom konaní. Vlasník alebo prevádzkovateľ takejto internetovej stránky si vyhradzuje právo zmazať ľubovoľný komentár bez udania dôvodu.

Licencia creative commons

Znenie licencie creative commons Attribution 2.0 Znenie licencie creative commons Attributiob Share Alike 2.0 Znenie licenice creative commons Attribution No derivation 2.0