Základné podmienky a doklady potrebné k získaniu hypoúveru

Najčastejšie vyžadované podmienky na žiadateľa a požadované doklady k získaniu hypotekárneho úveru.

Podmienka na žiadateľa

 • plnoletá osoba (podľa požiadaviek banky občan SR, EÚ, alebo aj cudzinec s trvalým pobytom)
 • v prípade manželov spoločne, ak majú manželia vysporiadané spoluvlastníctvo (BSM) aj samostatne
 • fyzická osoba podnikateľ alebo nepodnikateľ

Najčastejšie požadované dokumenty

 • potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa alebo daňové priznanie
 • znalecký posudok zakladanej nehnuteľnosti
 • výpis z listu vlastníctva k nehnuteľnosti, niekedy aj kópia z katastrálnej mapy
 • kolaudačné rozhodnutie k dostavanej stavbe alebo geometrický plán k rozostavanej stavbe (aj stavebné povolenie)
 • doklad preukazujúci nadobudnutie nehnuteľnosti (kúpna zmluva…)
 • v prípade ak žiadateľ nie je vlastníkom zakladanej nehnuteľnosti je potrebný aj súhlas vlastníka.

Hypotekárne úvery sa podľa zákona o bankách môžu poskytovať len do výšky 70% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti. Z tohto dôvodu, ak chcete získať úver vo väčšej výške, Vám banka môže na viac ako 70% poskytnúť tzv. úver na bývanie.

Tento obsah bol zaradený v Články. Zálohujte si trvalý odkaz.
Sponzorované odkazy

Jedna odpoveď na Základné podmienky a doklady potrebné k získaniu hypoúveru

 1. Smart Brokers povedal:

  Keď neviete príjem zdokladovať, banka vám poskytne hypotéku až do výšky 50% z hodnoty zabezpečenia. V čase keď píšem príspevok, len 3 banky poskytujú hypotéku bez dokladovania príjmu. Žiadateľ, alebo len blízka rodina musí byť vlastníkom nehnuteľnosti, ktorá bude predmetom zabezpečenia. Hypotéka bez dokladovania príjmu sa dá poskytnúť aj bez dokladovania účelu !

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *