Dexia – úverové financovanie samospráv

Dexia bank začala svoje služby poskytovať najmä mestám, obciam a samosprávam, čomu tiež zodpovedá jej viac než kvalitná ponukaDexia bank poskytuje úvery samosprávam na území SR po posúdení rizika a tiež rozpočtu samosprávy

Základne typy úverov pre samosprávu

 • krátkodobé úvery – zo splatnosťou do jedného roka
 • strednodobé úvery – zo splatnosťou do piatich rokov
 • dlhodobé úvery – zo splatnosťou do desiatich rokov

Úvery možno použiť na

 • rekonštrukcie (obecných budov, námestí, komunikácií…)
 • výstavba (bytová, skládky, ČOV)
 • riešenie dopravy
 • kúpu nehnuteľností

Dexia banka poskytuje úvery na pohyblivú úrokovú mieru a je možné ju založiť hnuteľným, nehnuteľným majetkom, cennými papiermy bankovou zárukou alebo aj bez zabezpečenia. Podmienkou je účet vedený v Dexia banke.

Úverové produkty Dexia bank

 • Dexia komunál komfort úver
 • Dexia komunál univerzálny úver – úverový produkt určený pre obce do 1000 obyvateľov
 • Dexia komunál klasik úver – úver zo splatnosťou až 30 rokov určený na rozsiahlejšie projekty
 • Dexia komunál eurofondy úver – úver určený špeciálne pre predfinancovanie a spolufinancovanie projektov s podporu eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu
 • Dexia komunál Superlinka – určený na krátkodobé riešenie nesúladov medzy príjmami a výdavkami formou bežného účtu s povoleným prečerpaním
 • Dexia komunálne obligácie – alternatívny spôsob získania financií vydaním cenných papierov
 • Dexia komunál zmenka – bezúčelový úverový produkt (zmenka) určený na riešenie krátkodobého finančného nedostatku zo splatnosťou do jedného roka
 • Dexia komunál záruka – slúži na zabezpečenie akéhokoľvek rizika formou záručnej listiny vydanou bankou
 • Banková záruka za úvery Štátneho fondu rozvoja bývania – banková záruka za úvery Štátneho fondu rozvoja bývania na výstavbu nájomných bytov
 • Dexia úvery na projekty spolufinancované z fondov Európske únie – úverové riešenie nedostatku finančných zdrojov na využitie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. Dexia banka môže tiež zabezpečiť prípravu projektu.

Detialy o týchto produktoch nájdete na stránkach Dexia banky

Tento obsah bol zaradený v Úvery pre mestá a obce. Zálohujte si trvalý odkaz.
Sponzorované odkazy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *